Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟันท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง... (08 พ.ย. 2561)  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูก... (02 พ.ย. 2561)  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูก... (02 พ.ย. 2561)  
ประกาศร่าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟันท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ... (02 พ.ย. 2561)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (30 ต.ค. 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 (10 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาหมี-นาใน และบุกเบิกถ... (14 ส.ค. 2561)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างบุกเบิกถนนสายช่องข... (05 มิ.ย. 2561)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเห... (05 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)... (03 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... (19 เม.ย. 2561)
ประกาศยกเลิกโครงการซื้อตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย (19 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-... (28 มี.ค. 2561)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้อ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย (28 มี.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหินราว (14 มี.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหินราว (ครั้งที่ 2) (14 มี.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหินราว (เอกสารแนบท้าย) (23 ก.พ. 2561)
โครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหินราว (เอกสาร) (23 ก.พ. 2561)
โครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหินราว (เอกสาร) (23 ก.พ. 2561)
โครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหินราว (23 ก.พ. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เลขที่ 60/2 หมู่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 0-7581-8178    E-mail : admin@lamsak.go.th


www.lamsak.go.th