Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 (10 ก.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาหมี-นาใน และบุกเบิกถ... (14 ส.ค. 2561)  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างบุกเบิกถนนสายช่องข... (05 มิ.ย. 2561)  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเห... (05 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)... (03 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... (19 เม.ย. 2561)
ประกาศยกเลิกโครงการซื้อตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย (19 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-... (28 มี.ค. 2561)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้อ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย (28 มี.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหินราว (14 มี.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหินราว (ครั้งที่ 2) (14 มี.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหินราว (เอกสารแนบท้าย) (23 ก.พ. 2561)
โครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหินราว (เอกสาร) (23 ก.พ. 2561)
โครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหินราว (เอกสาร) (23 ก.พ. 2561)
โครงการก่อสร้างโป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหินราว (23 ก.พ. 2561)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โป๊ะขึ้นลงท่าเรือบ้านเ... (09 ก.พ. 2561)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจร Para ... (09 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (03 ต.ค. 2560)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างเหมาการแพทย์ฉุกเฉิน และ ผู้ดูแลก... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Slurry Seal Type ๓ สายอ่าวน้... (12 ก.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เลขที่ 60/2 หมู่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 0-7581-8178    E-mail : admin@lamsak.go.th


www.lamsak.go.th